The number of foreigners living in Estonia is increasing steadily, and for many the Estonian customs and traditions are alien. Surveys show that migrants have difficulties in learning Estonian and integrating into Estonian society. Participation at cultural programs and having contacts with local people improves integration.

The Estonian Institute is well known for its activities abroad. In September 2018, the Estonian Institute will start a new project “Culture Step“ in Estonia. It offers study trips, lectures and discussions for non-native residents and immigrants in Tallinn and Harju county. It will include visits to places where Estonians go, show aspects of Estonian culture, enable people get to know locals and to establish local connections.

 

The project will last for more than one year and 250 people can participate. Each participant will attend five lectures/workshops and study trips. The project is partnered with local cultural establishments and NGOs (Estonian Open Air Museum, Estonishing Evenings, Museum of Estonian Architecture, Linnalabor etc.), as well as including Estonian volunteers. If you wish to participate as a volunteer, please email: estinst@estinst.ee.

The Estonian Institute will celebrate its 30th birthday next year. During this time, it has published numerous booklets on Estonian life and culture. Perhaps the most well-known amongst these is “12 questions about Estonia” which has been translated into 13 languages. Culture.ee portal gives up-to-date information about cultural events in English, Estonian and Russian. The Estonian Institute hopes that participating in this new program will encourage foreigners to take their first steps into Estonian culture.

 

You can register online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiNPIfoxu6Ngo6lm0wdaQdjPChcoNDukN3j6lXd0TLYehEBw/viewform?usp=sf_link

The project is funded by the European Social Fund through the Integration Foundation.

More information:

Valeria Mihhailova, valeria.mihhailova@estinst.ee (Russian)

Lea Kreinin, lea.kreinin@estinst.ee (English)

https://estinst.ee/en/activities/culture-step/

 • С сентября этого года Эстонский институт будет проводить цикл обучающих занятий, лекций, мастер-классов, семинаров и экскурсий под названием «Культурный шаг» на русском и английском языках для всех, кто хотел бы узнать больше об эстонской культуре и познакомиться с ее яркими представителями.

  По словам руководителя проекта Валерии Михайловой, в Эстонии ежедневно происходит огромное количество интересных мероприятий, о большинстве из которых многие, скорее всего, даже не слышали. «Эстонский институт и портал новостей культуры kultuur.info/ru предлагают вам открыть для себя новые грани эстонской культурной жизни и почувствовать себя ее неотъемлемой частью».

  Программа получила название «Культурный шаг», она выстроена по принципу курсов открытого университета и представляет собой 20-часовую обучающую программу с практическими занятиями, посещением разных культурных мероприятий, экскурсий.

  Помимо экскурсий и посещений музеев, в программу будет включен краткий курс медиаобучения для блогеров, а также дискуссии с лидерами общественного мнения. Также в программе примут участие волонтеры, для которых эстонский язык является родным.

  Участие в программе из 5 экскурсий и 20 учебных бесплатное для всех желающих старше 16 лет, но количество мест в группах ограничено. Всего программа рассчитана на 250 человек в 2018 и 2019 году. Занятия будут проходить по вечерам, во время школьных каникул и на выходных.

  Выпускники программы «Культурный шаг» получат сертификат Эстонского института, среди них также будут разыграны призы. Для участия просим зарегистрироваться по ссылке до 15 сентября:

  Русскоязычная группа

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdomAyae8YsHNUUnoR2c3WEgZzvr8GYj7A9b0-AHcnNxHQVwg/viewform  

   

  Англоязычная группа

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiNPIfoxu6Ngo6lm0wdaQdjPChcoNDukN3j6lXd0TLYehEBw/viewform?usp=sf_link

  Главными партнерами программы «Культурный шаг» выступают Таллиннский городской музей, Эстонский музей под открытым небом, НКО Estonishing Evenings, НКО Lasnaidee и Linnalabor.

  Проект финансирует Фонд интеграции (INSA) и Европейский социальный фонд в рамках направления “Деятельность, поддерживающая интеграцию в эстонском обществе”   

  Дополнительная информация

  Валерия Михайлова

  Руководитель проекта

  valeria.mihhailova@einst.ee

  +372 55595632

  https://estinst.ee/tegevused/kultuurisamm/

  Эстонский институт  (эст. Eesti Instituut) — организация, образованная в 1989-м году по предложению президента Эстонии Леннарта Мери, целью которой является продвижение культуры и распространение информации о эстонском обществе, культуре, образовании, в пределах самой Эстонии и вне ее.

   
 • Eestis elavate välismaalaste hulk kasvab kiiresti, ka paljudele püsielanikele on eesti keel ja kombed endiselt võõrad. Mitmed uuringud näitavad, et sisserännanutele on  eesti keele õppimine ja ühiskonda sisseelamine paras väljakutse. Kohalikega suhtlemine ja kultuuriprogrammis osalemine teeb neile siin kohanemise kergemaks.

  Siiani peamiselt välismaal Eesti kultuuri tutvustanud Eesti Instituut alustab septembris uue projektiga „Kultuurisamm“, mis pakub õppekäike, loenguid ja arutelusid Tallinna ja Harjumaa vähelõimunud püsielanikele ja sisserändajatele.

  Eesti Instituudi tegevjuhi Katrin Maiste sõnul on Eesti kultuuri ja ühiskonna teemade tutvustamine välismaal instituudile endiselt esmatähtis, kuid üha enam näeme, et kultuuriteavet vajavad ka Eestis elavad teise emakeelega inimesed. “Eestlaste elu-olu ja mõttelaadi õpib tundma vaid seda ise kogedes - leiba tehes, rabas matkates ja eesti laule lauldes”, lisas Maiste.

  Septembris algavasse ja üle aasta kestvasse projekti kutsutakse osalema kokku 250-300 inimest, iga osaleja käib viiel õppekäigul ja koolitusel. Eesti Instituudi partnerid on kohalikud kultuuriasutused ja kodanikuühendused (Eesti Vabaõhumuuseum, Arhitektuurimuuseum, Tallinna Linnamuuseum, Estonishing Evenings, Linnalabor jt.), samuti kaasatakse eestlastest vabatahtlikke. Oma soovist vabatahtlikuna kaasa lüüa palume anda teada meiliaadressil estinst@estinst.ee.

  Tuleval aastal 30. sünnipäeva tähistav Eesti Instituut on aastakümnete jooksul avaldanud arvukalt trükiseid Eesti kohta. Kultuur.info portaalis võib leida ajakohast kultuuriteavet eesti, vene ja inglise keeles. Eesti Instituudi soov on see, et siin elavate välismaalaste esimestest sammudest kujuneks edaspidi püsiv tee Eesti kultuurini.

  Kultuurisammule saab registreeruda venekeelsesse gruppi https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdomAyae8YsHNUUnoR2c3WEgZzvr8GYj7A9b0-AHcnNxHQVwg/viewform  ning ingliskeelsesse gruppi https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiNPIfoxu6Ngo6lm0wdaQdjPChcoNDukN3j6lXd0TLYehEBw/viewform?usp=sf_link

   

  Projekti rahastab Integratsiooni Sihtasutus Euroopa Sotsiaalfondi projektist „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“.

  Lisateave:

  Valeria Mihhailova, valeria.mihhailova@estinst.ee (vene keel)

  Lea Kreinin, lea.kreinin@estinst.ee (inglise keel)

  https://estinst.ee/tegevused/kultuurisamm/

SHARE
Previous articleLIVEstonia nägu: Rasmus Lahtvee, Kaitseliit
Next articleRahvuskultuuride kuu 2018
EST Eesti Instituut on väike, aga meil on suur plaan. Me tahame tutvustada Eestit kõikjal maailmas ja viia Eesti Soome, Ungarisse – kõikjale! Me jagame infot oma trükiste kaudu ja veebilehel ESTONICA (http://www.estonica.org). Meil on ka kultuuriportaal, me jagame seda eesti (kultuur.info), vene (kultuur.info/ru ) ja inglise keeles (culture.ee). Mul on hea meel, et Eesti info on jõudnud üle maailma, tuhandete inimesteni. Need inimesed tulevad meeleldi Eestisse vaatama seda kõike, mida nad on lugenud veebist või paberilt. Eesti Instituut on aidanud kaasa tuhandete sõprade leidmisel. Meil oleks suur rõõm, kui te tuleksite vaatama meie veebilehti ja astuksite meie juurest läbi, et võtta kaasa mõni trükis. Me asume Tallinna Vanalinnas. Me oleme valmis koostööks ja oleksime rõõmsad, kui te annaksite märku oma sündmusest ja sisestaksite info sündmusest meie portaali. ENG Estonian Institute is small, but we have big plans. We want everybody knew about Estonia, all over the world, in Finland, Hungary, Everywhere! We deliver information through the printed media, and through a website ESTONICA (http://www.estonica.org/en). We also have the culture web portal in Estonian (kultuur.info), Russian (kultuur.info/ru), and English(culture.ee). We are glad that information has reached thousands of people in different corners of the world. They gladly come to Estonia in order to see what they have read on the web portal or in the printed material. We are glad that this way Estonia gains many new friends. I think that Estonian Institute has helped to find thousands of friends. We will be glad if you visit our website and take the brochure. We are located in Tallinn Down Town. We are ready to cooperate and will be glad if you announce your event, and place the information about it on our portal. RUS Эстонский Институт маленький, но у нас большие планы. Мы хотим, чтобы об Эстонии знали во всем мире – в Финляндии, Венгрии, повсюду! Мы распространяем информацию через печатные издания и сайт ESTONICA (http://www.estonica.org/ru), у нас есть также портал культуры – на эстонском (kultuur.info), русском (kultuur.info/ru) и английском ( culture.ee) языках. Мы рады, что информация об Эстонии дошла до тысяч людей в разных уголках мира. Они с радостью приезжают в Эстонию, чтобы у видеть то, о чем прочитали на портале или в печатном издании. Мы рады этому, поскольку таким путем Эстония приобретает много новых друзей. Мы будем рады, если вы посетите наш сайт или придете к нам за брошюрой. Мы находимся в старом городе Таллинна. Мы готовы сотрудничать и будем рады, если вы известите о своем мероприятии, разместите информацию о событии на нашем портале.

LEAVE A REPLY