Estonian Defence League is the first organization which was made totally upon the people initiative. Its goal is to protect yourself and your home. You join Kaitseliit in order to protect my home and help others no matter what, if its a storm of a flood. All residents of Estonia can participate in the activities of Kaitseliit. And everyone has their own role in Kaitseliit, no matter if they are young or old if they have the citizenship or not. Estonian Defence League invites all, and it doesn’t matter what is your native language. There are people who speak Estonian, Russian, and English participate in our activities. The information about us can be found on the website www.kaitseliit.ee, on Facebook www.facebook.com/Kaitseliit, and in every district where the office of Estonian Defence League is represented.

  • Кайтселийт – первая организация, полностью созданная по гражданской инициативе. Ее цель – защищать себя и свой дом. Я пришел в Кайтселийт именно для того, чтобы защищать свой дом и помогать другим, что бы ни случилось –  буря или наводнение. В деятельности Кайтселийта могут участвовать все жители Эстонии. И у каждого, будь он молод или стар, есть у него гражданство или нет, есть своя роль.  Кайтселийт приглашает всех, и не важно, какой язык для вас - родной.  В нашей деятельности участвуют люди, говорящие как на эстонском, так и английском и русском языках.  Наши данные можно найти  на домашней странице  http://www.kaitseliit.ee. А еще – в Фейсбуке http://www.facebook.com/Kaitseliit и в любом уездном центре, где есть контора Кайтселийта.

  • Kaitseliit on esimene rohujuuretasandilt rahva omaalgatuslikult üles ehitatud organisatsioon, mille eesmärk on kaitsta ennast ja oma kodu. Sa astud Kaitseliitu just sellepärast, et kaitsta oma kodu ja aidata teisi, kui tuleb kasvõi veeuputus või torm. Kaitseliidus saavad osaleda kõik Eesti elanikud. Igaühel, nii noorel kui vanal, kodanikul ja mittekodanikule on oma roll. Kaitseliitu on teretulnud kõik, hoolimata nende emakeelest. Meie tegevuses osalevad  nii eesti kui  ka vene- ja ingliskeelsed inimesed. Meie kontaktid leiad veebist http://www.kaitseliit.ee. Samuti leiad meid Facebookist http://www.facebook.com/Kaitseliit ja igast maakonna keskusest, kus on olemas meie maleva kontor.

SHARE
Previous articleLIVEstonia nägu: Kätlin Kõverik, Integratsiooni Sihtasutus
Next articleKultuurisamm toob vähelõimunud elanikud Eesti kultuuri juurde
EST Kaitseliit on esimene rohujuuretasandilt rahva omaalgatuslikult üles ehitatud organisatsioon, mille eesmärk on kaitsta ennast ja oma kodu. Sa astud Kaitseliitu just sellepärast, et kaitsta oma kodu ja aidata teisi, kui tuleb kasvõi veeuputus või torm. Kaitseliidus saavad osaleda kõik Eesti elanikud. Igaühel, nii noorel kui vanal, kodanikul ja mittekodanikule on oma roll. Kaitseliitu on teretulnud kõik, hoolimata nende emakeelest. Meie tegevuses osalevad nii eesti kui ka vene- ja ingliskeelsed inimesed. Meie kontaktid leiad veebist www.kaitseliit.ee. Samuti leiad meid Facebookist www.facebook.com/Kaitseliit ja igast maakonna keskusest, kus on olemas meie maleva kontor. ENG Estonian Defence League is the first organization which was made totally upon the people initiative. Its goal is to protect yourself and your home. You join Kaitseliit in order to protect my home and help others no matter what, if its a storm of a flood. All residents of Estonia can participate in the activities of Kaitseliit. And everyone has their own role in Kaitseliit, no matter if they are young or old if they have the citizenship or not. Estonian Defence League invites all, and it doesn’t matter what is your native language. There are people who speak Estonian, Russian, and English participate in our activities. The information about us can be found on the website www.kaitseliit.ee, on Facebook www.facebook.com/Kaitseliit, and in every district where the office of Estonian Defence League is represented. RUS Кайтселийт – первая организация, полностью созданная по гражданской инициативе. Ее цель – защищать себя и свой дом. Я пришел в Кайтселийт именно для того, чтобы защищать свой дом и помогать другим, что бы ни случилось – буря или наводнение. В деятельности Кайтселийта могут участвовать все жители Эстонии. И у каждого, будь он молод или стар, есть у него гражданство или нет, есть своя роль. Кайтселийт приглашает всех, и не важно, какой язык для вас - родной. В нашей деятельности участвуют люди, говорящие как на эстонском, так и английском и русском языках. Наши данные можно найти на домашней странице www.kaitseliit.ee. А еще – в Фейсбуке www.facebook.com/Kaitseliit и в любом уездном центре, где есть контора Кайтселийта.

LEAVE A REPLY