NGO Academy of Childhood (Tallinn, Estonia) is an organization, that focuses on creating a safe environment for holistic education and workshops for children, youth and adults; and promoting local and European active citizenship. Our NGO  collaborates with many local and international NGO’s, local municipalities, schools and people, who strife for self-education and gaining better understanding and communication with others and with oneself, as well as with the environment.

  • НКО Академия детства (Таллинн, Эстония) это организация, которая сосредоточена на создании безопасной среды, всестороннего образования и групповых занятий для детей, молодежи и взрослых. Она содействует созданию активной гражданской позиции как на местном, так и на европейском уровне. Наша организация сотрудничает с многими местными и международными организациями, местными самоуправлениями, школами и людьми, которые  cтремятся  к самообразованию, четкому пониманию и общению с другими, с самим собой, и с окружающей средой.

  • Lapsepõlve Akadeemia MTÜ (Tallinn, Eesti) eesmärk on luua lastele, noortele ja täiskasvanutele ohutu keskkond, võimaldada mitmekülgne haridus ja grupitegevus. MTÜ aitab kaasa kodanikuaktiivsuse loomisele nii Eesti kui ka Euroopa tasandil. Lapsepõlve Akadeemia teeb koostööd paljude kohalike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kohalike omavalitsuste, koolide ja inimestega, kes pooldavad eneseharimist, teiste inimeste mõistmist, suhtlust nende, iseenda ja ümbritseva keskkonnaga.

SHARE
Previous articleLIVEstonia nägu: Senky Asrita, Indoneesia kogukonna selts
Next articleLIVEstonia nägu: Polina Ljaševa, Lasnaidee ühendus
EST Lapsepõlve Akadeemia MTÜ (Tallinn, Eesti) eesmärk on luua lastele, noortele ja täiskasvanutele ohutu keskkond, võimaldada mitmekülgne haridus ja grupitegevus. MTÜ aitab kaasa kodanikuaktiivsuse loomisele nii Eesti kui ka Euroopa tasandil. Lapsepõlve Akadeemia teeb koostööd paljude kohalike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, kohalike omavalitsuste, koolide ja inimestega, kes pooldavad eneseharimist, teiste inimeste mõistmist, suhtlust nende, iseenda ja ümbritseva keskkonnaga. ENG NGO Academy of Childhood (Tallinn, Estonia) is an organization, that focuses on creating a safe environment for holistic education and workshops for children, youth and adults; and promoting local and European active citizenship. Our NGO collaborates with many local and international NGO’s, local municipalities, schools and people, who strife for self-education and gaining better understanding and communication with others and with oneself, as well as with the environment. RUS НКО Академия детства (Таллинн, Эстония) это организация, которая сосредоточена на создании безопасной среды, всестороннего образования и групповых занятий для детей, молодежи и взрослых. Она содействует созданию активной гражданской позиции как на местном, так и на европейском уровне. Наша организация сотрудничает с многими местными и международными организациями, местными самоуправлениями, школами и людьми, которые cтремятся к самообразованию, четкому пониманию и общению с другими, с самим собой, и с окружающей средой.

LEAVE A REPLY