Authors Posts by Eesti Islamikeskus

Eesti Islamikeskus

2 POSTS 0 COMMENTS Follow
EST
Eesti Moslemid hõlmavad mistahes rahvusest iskuid, kes on enda usutunnistuseks nimetanud islami ning leidnud endale elu ja/või asukoha Eestis.
Eesti Islamikeskuse eesmärk on luua kohtumispaik Eestis elavatele moslemitele. Me palvetame koos, korraldame ühiskondlikke üritusi ning oleme üksteisele jõudumööda toeks. Eesti Islami Keskuse ülesanne on ühinemine Eesti kogukonnaga – et me paremini mõistaks teineteist, tunneks üksteise kultuure ja vaateid. Korraldame toidujagamise ning kultuuride tutvustamise päevi, osaleme heategevuses.

Leiate meid Facebookis (https://www.facebook.com/IslamiKeskus), Instagramis ning veebiaadressilt www.islamikeskus.eu . Kirjutage, helistage meile igal ajal.

ENG
Muslims of Estonia are the people of all nationalities who consider their religion to be Islam, and who live or temporarily reside in Estonia.
The aim of Estonian Islamic center is to give a platform to the Muslim people of Estonia to gather together. We pray we do community events there. The role of Estonian Islamic Centre is to merge in Estonian the community so that we understand each other, understand the culture, understand each of the points of view. We organize food sharing days. We also participate in charity works. You can find us on different social media websites, such as Facebook (https://www.facebook.com/IslamiKeskus), Instagram. You can write to us, you can call us anytime.

RUS
Мусульмане Эстонии - это люди всех национальностей, которые считают своей религией ислам и постоянно живут или временно пребывают в Эстонии.
Цель Исламского центра Эстонии. - создать место встреч для мусульман, живущих в Эстонии. Мы молимся, проводим общественные мероприятия. Задача эстонского исламского центра - объединение с эстонской общиной, чтобы мы понимали друг друга, понимали культуру и точку зрения друг друга. Мы проводим дни раздачи продуктов, участвуем в благотворительной работе. Вы найдете нас в Фейсбуке (https://www.facebook.com/IslamiKeskus), Инстаграме. Пишите, звоните нам в любое время.