Authors Posts by MTÜ Südamete Soojus

MTÜ Südamete Soojus

4 POSTS 0 COMMENTS Follow
EST
MTÜ Südamete soojus on pälvinud Vabatahtliku sõbra märgi ja on kantud TMIN`i nimistusse. Selle asutajad on Anna Tõnissaar ja Kristina Kask. MTÜ Südamete soojus ühendab kõiki, kes tahab aidata ja kes vajab abi. Suurem osa MTÜ heategevusest on suunatud arendavate ürituste ja väljasõitude korraldamisele lastekodu Lootus kasvandikele. MTÜ Südamete soojus korrladab ka heategevuskontserte, et suunata ühiskonna tähelepanu abivajavatele inimestele.
Traditsioonilised üritused:
Aprill - talgud
Oktoober – heategevuskontsert „Südamete soojus“.
Kord kvartalis toimub autorimuusika- ja luule õhtu „Tindipott“ (kaaskorraldaja on M. Galanin).
Detsember – kingituste kogumine ja pidu lastekodus Lootus.

ENG
The foundation MTÜ Südamete Soojus has the badge of honor «Vabatahtlik sõbra märk» and is listed in TMIN. The founders are Anna
Tõnissaar and Kristina Kask. MTÜ Südamete Soojus unites those who want to help and those who need help. The main part of the charitable activity of this non-profit organization is aimed to organize educational events and tours for children from the orphanage «Lootus». The non-profit organization also arranges musical charitable concerts with the aim to attract the attention of the public to the people who need help.
The traditional events are:
April - voluntary work, October - charitable concert «Warmth of Hearts».
Once a quarter the author music and poetry evenings «Ink rhymes» (the co-organizer is M. Galanin).
December - the collection of presents and celebration event for the orphanage «Lootus».

RUS
Фонд «Тепло Сердец» (MTÜ Südamete soojus) обладает почетным знаком "Vabatahtliku sõbra märk" и числится в списке TMIN. Его учредители — Анна Тыниссаар и Кристина Каск. MTÜ Südamete soojus объединяет тех, кто хочет помогать и тех, кто нуждается в помощи. Большая часть благотворительной деятельности НКО, посвящена организации познавательных мероприятий и поездок для ребят из детского дома "Лоотус". Также MTÜ Südamete soojus организует музыкальные благотворительные концерты, с целью привлечения внимания общественности, к нуждающимся в помощи людям.
Традиционные мероприятия:
Апрель - Толока
Октябрь - Благотворительный концерт "Тепло Сердец"
Один раз в квартал - творческий вечер авторской музыки и поэзии, "Чернильница" (соорганизатор М.Галанин).
Декабрь - сбор подарков и праздничное мероприятие, для детского дома "Лоотус"