Authors Posts by Töötuba Ratastel

Töötuba Ratastel

1 POSTS 0 COMMENTS Follow
Üheskoos paneme mõtted liikuma, käed käima ja asjad elama!
Töötoa tegemised võib jagada kolme lehte:

-Nutika taas- ja uuskasutuse teemaliste õpitöötubade ja kursuste korraldamine igal pool Abrukast Aegviiduni ja Häädemeestest Hundinurgani, kas eesti või vene keeles.

-Temaatiliste väiketrükiste – harivad seltskonnamängud, postkaardid, murdekeelsed kalendrid, töö- & lustivihikud erinevas vanuses nobenäppudele jms – genereerimine ning väljaandmine

- Erinevatest rahvusest inimeste eesti keele õpet ning lõimumist toetavate tegevuste – praktikumid, foto- jm näitused, kohtumised, silmaringi avardamise väljasõidud, kulinaarsed maadeavastusretked jms – korraldamine.

ENG
"When we are together, our hands are working, and things become alive! It is possible to divide our work into three parts:
-The hosting of master classes and courses in regards to secondary use all over Estonia, from Abruka till Aegvidu, from Hädemeeste till Hundinurga, in Estonia and Russian as well.
-Creating and publishing small topic-related printed materials. They are educative party games, postcards, calendars in dialects, entertaining materials and workbooks on the subject of handcrafting for the masters of all ages.
-Teaching of Estonian language to the people of all nationalities, hosting of events on the topic of integration. They are hands-on training, various exhibitions, such as photo shows, meetings, tours with the aim of a personal enrichment, introduction to the art of cooking of various nations, and many other activities. "

RUS
Когда мы вместе, наши мысли и руки работают, а вещи оживают! Нашу деятельность можно разделить на три части:
- проведение мастер-классов и курсов по вторичному использованию по всей Эстонии, от Абрука до Аэгвийду, от Хяэдемеэсте до Хундинурга - как на эстонском, так и на русском языке;
- составление и издание небольших тематических печатных изданий. Это обучающие салонные игры, открытки, календари на диалектных языках, развлекательные материалы и рабочие тетради по рукоделию для мастеров всех возрастов;
- обучение эстонскому языку людей разных национальностей, проведение интеграционных мероприятий. Это практикумы, разные выставки, в том числе фотовыставки, встречи, поездки с целью расширения кругозора, знакомство с кулинарным искусством разных народов и многое другое.