Cancel Cancer

  0
  985
  MTÜ Südamete soojus is recruiting a group of women who want to share their experience in fighting cancer in a warm, friendly atmosphere. Who want to try to let go of their pain.

  The event will be attended by makeup artists and hairdressers who will transform the participants for free.
  Pictures on the memory of participants, will make the photographer. Watch the atmosphere of the event will be a psychologist.

  Please share information with those whom she will help.
  Event Address: Aedvilja 4, Tallinn
  Friday, April 26, 2019 at 5:30 pm to 8:30 pm

  • MTÜ Südamete soojus набирает группу женщин, которые хотят поделиться опытом борьбы с раком, в теплой, дружеской атмосфере. Которые хотят попробовать отпустить свою боль.

   На мероприятии будут присутствовать визажисты и парикмахеры, которые бесплатно преобразят участниц.
   Снимки на память участницам, будет делать фотограф. Следить за атмосферой мероприятия будет психолог.

   Просим поделиться информацией с теми, кому она поможет.
   Адрес проведения мероприятия: Aedvilja 4, Tallinn
   Пятница, 26 апреля 2019 г. в с 17:30 до 20:30
  • MTÜ Südamete soojus värbab naiste rühma, kes soovivad jagada oma vähivastase võitluse kogemusi soojas ja sõbralikus õhkkonnas. Kes tahavad oma valu ära lasta.

   Üritusel osalevad meigikunstnikud ja juuksurid, kes muudavad osalejad tasuta.
   Osalejate mälestuses olevad pildid teevad fotograafi. Vaata sündmuse atmosfääri psühholoog.

   Palun jaga teavet nendega, keda ta aitab.
   Sündmuse aadress: Aedvilja 4, Tallinn
   Reede, 26. aprill 2019 kell 5:30 kuni 8:30
  • 26/04/2019
  • 26/04/2019
  • Free
  SHARE
  Previous articleKultuurikohvik: Атлас и Тарай
  Next articleТолока в детском доме 2019
  EST MTÜ Südamete soojus on pälvinud Vabatahtliku sõbra märgi ja on kantud TMIN`i nimistusse. Selle asutajad on Anna Tõnissaar ja Kristina Kask. MTÜ Südamete soojus ühendab kõiki, kes tahab aidata ja kes vajab abi. Suurem osa MTÜ heategevusest on suunatud arendavate ürituste ja väljasõitude korraldamisele lastekodu Lootus kasvandikele. MTÜ Südamete soojus korrladab ka heategevuskontserte, et suunata ühiskonna tähelepanu abivajavatele inimestele. Traditsioonilised üritused: Aprill - talgud Oktoober – heategevuskontsert „Südamete soojus“. Kord kvartalis toimub autorimuusika- ja luule õhtu „Tindipott“ (kaaskorraldaja on M. Galanin). Detsember – kingituste kogumine ja pidu lastekodus Lootus. ENG The foundation MTÜ Südamete Soojus has the badge of honor «Vabatahtlik sõbra märk» and is listed in TMIN. The founders are Anna Tõnissaar and Kristina Kask. MTÜ Südamete Soojus unites those who want to help and those who need help. The main part of the charitable activity of this non-profit organization is aimed to organize educational events and tours for children from the orphanage «Lootus». The non-profit organization also arranges musical charitable concerts with the aim to attract the attention of the public to the people who need help. The traditional events are: April - voluntary work, October - charitable concert «Warmth of Hearts». Once a quarter the author music and poetry evenings «Ink rhymes» (the co-organizer is M. Galanin). December - the collection of presents and celebration event for the orphanage «Lootus». RUS Фонд «Тепло Сердец» (MTÜ Südamete soojus) обладает почетным знаком "Vabatahtliku sõbra märk" и числится в списке TMIN. Его учредители — Анна Тыниссаар и Кристина Каск. MTÜ Südamete soojus объединяет тех, кто хочет помогать и тех, кто нуждается в помощи. Большая часть благотворительной деятельности НКО, посвящена организации познавательных мероприятий и поездок для ребят из детского дома "Лоотус". Также MTÜ Südamete soojus организует музыкальные благотворительные концерты, с целью привлечения внимания общественности, к нуждающимся в помощи людям. Традиционные мероприятия: Апрель - Толока Октябрь - Благотворительный концерт "Тепло Сердец" Один раз в квартал - творческий вечер авторской музыки и поэзии, "Чернильница" (соорганизатор М.Галанин). Декабрь - сбор подарков и праздничное мероприятие, для детского дома "Лоотус"

  LEAVE A REPLY