Multi-Culti. Avasta Indiat!

  0
  1843

  Lasnamäe Youth Center invites high school and university students from Tallinn to cultural events, which will be held monthly in English at Punane 69, D. Free entrance.

  The purpose of “Multi-culti” is to familiarize local youth with different cultures in Estonia, using non-formal methods of learning. Each event will be dedicated to one country (culture), whose representative will be the main guest. “Multi-culti” is a new format of cultural events for young people, involving active participation of all guests.

  The second event will be held on April 28 from 18:00 to 19:30, 
  During the event will be presented Indian themed games, dances, workshops and special guests – local students from India. The most active participants will get prizes, snacks and drinks are offered for everyone. 

  NB! The number of participants is limited. Registration here:
  https://goo.gl/forms/2gvEsRYPBEFxhbq22

  • Ласнамяэский молодежный центр приглашает таллиннских гимназистов и студентов на культурные мероприятия, которые будут проходить ежемесячно на английском языке по адресу Punane 69, корпус D, 1 этаж. Участие бесплатное. 

   Цель “Мульти-культи” - ознакомить молодежь с разными культурами в Эстонии через неформальное обучение. Каждое мероприятие будет посвящено одной стране(культуре), представитель которой станет главным гостем. 

   “Мульти-культи” - это новый формат культурных мероприятий для молодежи, предполагающий активное участие всех гостей. 

   Второе мероприятие пройдет 28.04.18 с 18:00 до 19:30, участников ждут тематические игры, танцы, мастер-классы, главные гости – местные студенты из Индии. Самые активные участники получат призы, всем гостям будут предложены напитки и угощение. 

   Внимание! Количество участников ограничено. Регистрация:
   https://goo.gl/forms/2gvEsRYPBEFxhbq22

  • Lasnamäe Noortekeskus kutsub Tallinna gümnaasiumide õpilasi ja üliõpilasi kultuuriüritustele "Multi-Culti" projekti raames, mis hakkavad toimuma igakuiselt inglise keeles adressil Punane 69, D-hoone, 1.korrusel. Üritus on tasuta.

   "Multi-Culti" eesmärk on tutvustada Eesti noortele erinevad kultuurid, kasutades mitteformaalseid õppimismeetodeid. Iga üritus on pühendatud ühele riigile (kultuurile), kelle esindaja tuleb külalisena. See on uus noorte kultuuriürituste formaat, mis vajab kõiki külaliste aktiivset osalemist. Parimad osalejad saavad auhindu, joogid ja suupisted kõigile tasuta. 

   Teine üritus toimub 28. aprillil kell 18.00 - 19.30, külalisi ootab India-teemalised mängud, tantsud, hennamaalingud, peamised külalised on kohalikud tudengid Indiast.

   NB! Osalejate arv on piiratud. Registreerimine:
   https://goo.gl/forms/2gvEsRYPBEFxhbq22

  • 28/04/2018
  • 28/04/2018
  • Free
  • https://goo.gl/forms/2gvEsRYPBEFxhbq22

  LEAVE A REPLY