Tatar Sunday school Nur is one of the many Tatar Schools in Estonia, the aim of our school is the classes for kids, this is the perseverance of the language and culture. Our school together with other Tatar societies is trying also to introduce Estonian residents to our traditions, wonderful history, and language. Our teachers teach children Tatar language. Our fathers and grandfathers have started this path long time ago.They preserved the culture, their own traditions, and we simply are the continuators of their work. Those who are interested in our culture language and traditions are welcome! +372 55582953 (Liya Mahmutova).

  • Татарская воскресная школа «Нур» - одна из многих татарских школ в Эстонии, и наша цель в - занятия с детьми, сохранение языка и культуры. Наша школа, как и другие татарские объединения, знакомит жителей Эстонии с нашими традициями, с нашей прекрасной культурой, историей и языком. Эту тропу наши отцы и деды проложили очень давно, а мы лишь продолжаем их дело. Ждем в школе всех, кому интересны наши традиции, культура и язык. +372 55582953 (Liya Mahmutova)

  • Tatari pühapäevakool Nur on üks Tatari koolides Eestis ning meie eesmärgiks on tegeleda lastega, hoida oma kultuuri ja keelt. Meie kool, nagu ka teised tatarlaste ühendused tutvustab eestimaalastele meie traditsioone, meie kaunist kultuuri, keelt ja ajalugu. Meie pedagoogid õpetavad lastele tatari keelt. Selle tee rajasid juba ammustel aegadel meie esiisad. Nad hoidsid oma kultuuri ja tavasid ning meie jätkame nende tööd. Ootame kooli kõiki, keda huvitavad meie tavad, kultuur ja keel. +372 55582953 (Liya Mahmutova)

SHARE
Previous articleArmeenia pühapäevakool Maštots tähistab oma 10. sünnipäeva ning kutsub külla
Next articleLIVEstonia in faces: Marika Guralnik, Jewish Community of Estonia
EST Tatari pühapäevakool Nur on üks Tatari koolides Eestis ning meie eesmärgiks on tegeleda lastega, hoida oma kultuuri ja keelt. Meie kool, nagu ka teised tatarlaste ühendused tutvustab eestimaalastele meie traditsioone, meie kaunist kultuuri, keelt ja ajalugu. Meie pedagoogid õpetavad lastele tatari keelt. Selle tee rajasid juba ammustel aegadel meie esiisad. Nad hoidsid oma kultuuri ja tavasid ning meie jätkame nende tööd. Ootame kooli kõiki, keda huvitavad meie tavad, kultuur ja keel. +372 55582953 (Liya Mahmutova) ENG Tatar Sunday school Nur is one of the many Tatar Schools in Estonia, the aim of our school is the classes for kids, this is the perseverance of the language and culture. Our school together with other Tatar societies is trying also to introduce Estonian residents to our traditions, wonderful history, and language. Our teachers teach children Tatar language. Our fathers and grandfathers have started this path long time ago.They preserved the culture, their own traditions, and we simply are the continuators of their work. Those who are interested in our culture language and traditions are welcome! +372 55582953 (Liya Mahmutova). RUS Татарская воскресная школа «Нур» - одна из многих татарских школ в Эстонии, и наша цель в - занятия с детьми, сохранение языка и культуры. Наша школа, как и другие татарские объединения, знакомит жителей Эстонии с нашими традициями, с нашей прекрасной культурой, историей и языком. Эту тропу наши отцы и деды проложили очень давно, а мы лишь продолжаем их дело. Ждем в школе всех, кому интересны наши традиции, культура и язык. +372 55582953 (Liya Mahmutova)

LEAVE A REPLY