Jewish Community of Estonia is a very active and quick growing organization. More than 1500 people are now members of JCE. Jewish community provides valuable Jewish life for each member: children, youth, students, middle age and seniors. Other part of JCE work is concerned with organizing of different events: conferences, Jewish holidays, cultural events and educational seminars. The high light of the year is an Estonian Jewish Forum “Yahad”, which brings together more than 500 participants.
Follow us https://www.facebook.com/jewish.ee/

  • Еврейская община в Эстонии очень активная и быстро развивающаяся организация. Более 1500 человек уже стали членами общины. Еврейская община создает ценный образ жизни еврейского народа для каждого ее члена, для детей, молодежи, студентов, людям среднего возраста, и пожилым. Еще одной отраслью деятельности еврейской общины является организация всевозможных мероприятий: конференции, еврейские праздники, культурные мероприятия и образовательные семинары. Наиболее важным событием года стал эстонско- еврейский форум “Yahad”, который собрал более 500 участников. 
    Следите за нашими новостями в Фейсбуке: https://www.facebook.com/jewish.ee/

  • Eesti Juudi Kogukond on aktiivne ja kiirelt arenev organisatsioon, kuhu kuulub üle 1500 inimese. Juudi Kogukonna eesmärk on võimaldada juudi rahvale kohane väärtuslik eluviis igale oma liikmele, igale lapsele, noortele, üliõpilastele, kesk- ja vanemaealistele inimestele. Juudi Kogukonna üheks tähtsaks tegevusharuks on erinevate ürituste korraldamine. Need on konverentsid, juutide tähtpäevad, kultuuriüritused, haridusseminarid. Aasta tähtsaimaks sündmuseks oli Eesti-Juudi foorum „Yahad“, kus osales üle 500 inimese. 
    Jälgige meid Facebookis: https://www.facebook.com/jewish.ee/

SHARE
Previous articleLIVEstonia in faces: Liya Mahmutova, Tatar sunday school
Next articleLIVEstonia in faces: Katja Koort, The Confucius Institute
EST Eesti Juudi Kogukond on aktiivne ja kiirelt arenev organisatsioon, kuhu kuulub üle 1500 inimese. Juudi Kogukonna eesmärk on võimaldada juudi rahvale kohane väärtuslik eluviis igale oma liikmele, igale lapsele, noortele, üliõpilastele, kesk- ja vanemaealistele inimestele. Juudi Kogukonna üheks tähtsaks tegevusharuks on erinevate ürituste korraldamine. Need on konverentsid, juutide tähtpäevad, kultuuriüritused, haridusseminarid. Aasta tähtsaimaks sündmuseks oli Eesti-Juudi foorum „Yahad“, kus osales üle 500 inimese. Jälgige meid Facebookis: https://www.facebook.com/jewish.ee/ ENG Jewish Community of Estonia is a very active and quick growing organization. More than 1500 people are now members of JCE. Jewish community provides valuable Jewish life for each member: children, youth, students, middle age and seniors. Other part of JCE work is concerned with organizing of different events: conferences, Jewish holidays, cultural events and educational seminars. The high light of the year is an Estonian Jewish Forum “Yahad”, which brings together more than 500 participants. Follow us https://www.facebook.com/jewish.ee/ RUS Еврейская община в Эстонии очень активная и быстро развивающаяся организация. Более 1500 человек уже стали членами общины. Еврейская община создает ценный образ жизни еврейского народа для каждого ее члена, для детей, молодежи, студентов, людям среднего возраста, и пожилым. Еще одной отраслью деятельности еврейской общины является организация всевозможных мероприятий: конференции, еврейские праздники, культурные мероприятия и образовательные семинары. Наиболее важным событием года стал эстонско- еврейский форум “Yahad”, который собрал более 500 участников. Следите за нашими новостями в Фейсбуке: https://www.facebook.com/jewish.ee/

LEAVE A REPLY