Authors Posts by Association of African students in Estonia (AASE)

Association of African students in Estonia (AASE)

2 POSTS 0 COMMENTS Follow
EST
Organisatsioon on loodud eesmärgiga toetada Eestis õppivaid Aafrika üliõpilasi ning hoolitseda nende heaolu eest. Tagamaks nende areng, samuti kontinendi ja võõrustajamaa areng.
Meie ülesanded:
- parendada Eestis õppivate Aafrika üliõpilaste enesetunnet;
- kujundada Aafrika üliõpilaste ja Eesti ühiskonna rahulik kooseksisteerimine;
- soodustada Aafrika üliõpilaste ja võõrustajamaa ühiskonna vaheliste kontaktide loomist;
- aidata Aafrika üliõpilastel integreeruda Eesti ühiskonda.

ENG
Association of African Students, Estonia is created solely to promote the welfare of African students in Estonia, for their development, and the development of the continent and host country.
Our mission includes, but not limited to:
- enhancing the well-being of African students in Estonia;
- promoting peaceful co-existence between African students and the entire Estonian community;
- promoting contact sharing among African students and the host society;
- aiding the integration of African students into the Estonian society.

RUS
Организация была создана единственно с целью оказания содействия и заботы о благополучии африканских студентов в Эстонии. Для их развития и развития континента и принимающей страны.
Нашей задачей среди прочего является:
- Улучшенние благополучия африканских студентов в Эстонии;
- Формирование мирного сосуществования африканских студентов и Эстонского общества.
- Содействие обмену контактами между африканскими студентами и принимающим обществом.
- Помощь в интеграции африканских студентов в Эстонское общество.