Authors Posts by Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

1 POSTS 0 COMMENTS Follow
EST
Eesti Evengeelne Luterlik Kirik pöörab palju tähelepanu diakoonia ja sotsiaaltööle. Me töötame erinevate riskirühmadega ja abivajajatega, püüame teha Eesti elu paremaks. Meil on hea meel, et oleme saanud pikka aega teha koostööd kõigi heatahteorganisatsioonide, erinevate uskkondade, vabaühenduste ja avaliku sektoriga. Me oleme avanud kolm kooli, mitu lasteaeda ja lastehoidu. Me külastame vanglaid, haiglaid, vanadekodusid ja püüame teha oma kodukandi elu võimalikult heaks kõikidele inimestele. EELK-l on oma koduleht (www.eelk.ee), kättesaadavad oleme ka Facebookis (www.facebook.com/EestiKirik) ja teistes meediakanalites.

ENG
Estonian Evangelical Lutheran Church pays a lot of attention to the diaconal and social activity. We work with various risk groups and those
who need help. We cooperate with charity organizations, with various confessions and public sector for a long time already. We have opened three schools, several kindergartens and preschool institutions. We visit prisons, hospitals, and assisted living facilities and are trying to make life better for all people in Estonia. You can find us on our web (www.eelk.ee), on Facebook (www.facebook.com/EestiKirik) and other media channels.

RUS
Эстонская Евангелическая Лютеранская Церковь в своей деятельности обращает большое внимание диаконии и социальной работе. Мы работаем с разными группами риска и теми, кто нуждается в помощи. Мы стараемся улучшить жизнь в Эстонии. Я рад, что в течение долгого времени мы сотрудничаем с благотворительными
организациями, с разными конфессиями и публичным сектором. Мы открыли три школы, несколько детсадов и дошкольных учреждений. Мы посещаем тюрьмы, больницы и дома престарелых, стараясь сделать жизнь лучше для всех людей Эстонии. У Евангелическо-лютеранской церкви есть свой сайт(www.eelk.ee), нас можно найти также в Фейсбуке (www.facebook.com/EestiKirik) и на других медиа-каналах.