Authors Posts by Eesti Ukrainlaste Kongress

Eesti Ukrainlaste Kongress

2 POSTS 0 COMMENTS Follow
EST
Eesti Ukrainlaste Kongressi ühendab Eestimaal elavaid ukrainlasi. Inimene on tugev, kui tunneb oma juuri, seetõttu hoiab Kongress sidet etnilise kodumaaga, hoiab Ukraina traditsioone, kultuuri ja keelt. Meie ühendusse kuulub 12 organisatsiooni üle Eesti. Meie seltsid tegutsevad Tallinnas, Tartus, Viljandis, Oisus, Maardus, Rakveres, Kohtla-Järvel ja Narvas. Tallinnas (Laboratooriumi 22, www.ukk.ee) asub Ukraina Kultuurikeskus, mida me soovitame külastada. Seal on infot kõigist meie seltsidest. Meil on samuti pühapäevakoolid, loomingulised kollektiivid, noorte- ja spordiorganisatsioonid.

ENG
Ukrainian Congress in Estonia unites Ukrainians living on Estonian earth. The human is strong when he know his roots. Therefore the Congress work is aimed to the support of the connections with ethnical motherland, the preservation of Ukrainian traditions, culture, and language. There are 12 organizations in our union. They work in Tallinn,Tartu, Viljandi, Oizu, Maardu, Rakvere, Kohtla-Järve, Narva. The centre of Ukrainian culture is located in Tallinn, on Laboratooriumi street 22 (www.ukk.ee) which we recommend to visit. The information about all of our organizations can be found there. We also have Sunday Schools, creative teams, youth and sports organizations.

RUS
Конгресс украинцев Эстонии, который объединяет украинцев, живущих на эстонской земле. Человек силен, когда чувствует свои корни, поэтому деятельность Конгресса направлена на поддержание связей с этнической родиной, сохранение украинских традиций, культуры, языка. В наше объединение входит 12 организаций по всей Эстонии. Наши общества действуют в Таллинне, Тарту, Вильянди, Ойзу, Маарду, Раквере, Кохтла-Ярве, Нарве. В Таллинне на ул. Лаборатоориуми 22 (www.ukk.ee) расположен Центр украинской культуры, который мы рекомендуем посетить. Там вы найдете информацию о всех наших обществах. У нас также есть воскресные школы, творческие коллективы, молодежные и спортивные организации.