The communicational platform livestonia.ee provides an opportunity to the organizations to create an online catalogue with all the contact details, where organization’s representative can publish information about the events which have already taken place, or are expected to take place, and post other important messages. The interested user can constantly follow the posts. In order to do that they just need to click «follow», and after that all the news published by the authors will come to the email of an interested user. Apart from the ocean of information on Facebook it is easy to google all of the messages in the future, in a week, a month, or in a year. And, in addition to it, it is possible to post them on Facebook and other social media channels with just one click. There are also materials of the cross-media project «LIVEstonia. I live here»: the portrait feature articles which are written based on the materials of the program Vikerraadio, and the list of the TV shows. They were broadcasted on the channels ERR. The heroes of these shows were the representatives of other cultures living in Estonia. All this gives to the target group an opportunity to identify themselves with the representatives of other nationalities, who after living in Estonia for some time managed to adapt perfectly well. There are already 48 organizations joined livestonia.ee:

Pakistan Estonia Association, MTÜ Arengu sammud (BookShelf Estonia), Lasnaidea, Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Tallinna Sünagoog, Eesti Juudi kogukond, Eesti Islamikeskus, Kadrioru Kunstimuuseum, Riigimetsa majandamise keskus, Eesti Vabaõhumuuseum, Lasnamäe Huvikool, Brasiilia Samba kool, Red Global MX Estonia(Mehhiko), Eesti Aserbaidžaani kultuurikeskus Ajdan, Eesti Ukrainlaste Kongress, Gruusia maja, Tšuvaššia kogukond ja bänd “Taraj”, Tantsuansambel Terek, Korea tantsuansambel Arirang, MTÜ Eriline maailm, MTÜ Lapsepõlve Akadeemia, MTÜ Lapsele oma kodu, Studio Joy, Kaitseliit,  MTÜ Eesti Instituut Teeme ära, Eesti Kunstinuku Maja, Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra, Gruusia Kultuuriühing Samshoblo, Teispere talu, Armeenia pühapäevakool Maštots (Tartu ja Tallinn), Tatari pühapäavakool Nur, Siseministeerium (settelinestonia.ee) MKM (workinestonia.com), Integratsiooni sihtasutus (integratsioon.ee), Indoneesia üliõpilaste assotsiatsioon Eestis, Vähemusrahvuste Liit Raduga, Ida-Virumaa Integratsioonikeskus, Garage48, Association of African Students in Estonia, Vene kultuurikeskus, Töötuba ratastel, MTÜ Südamete soojus.

Watch video presentations playlist (48):

This initiative was brought to live with the support of Ministry of the Interior of Estonia, and the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF).

 • (EESTI)
 • Коммуникационная платформа livestonia.ee предоставляет организациям возможность создать интерактивный каталог со всеми контактными данными, в котором представитель организации может от своего аккаунта самостоятельно публиковать информацию о мероприятиях, которые состоялись или ожидаются, а также другие важные сообщения. Заинтересованный пользователь сможет постоянно следить за размещаемой информацией. Для этого нужно под сообщением нажать «follow», после чего все новости, публикуемые авторами, будут поступать непосредственно в почтовый ящик заинтересованного пользователя. В отличие от «информационного океана» фейсбука, в дальнейшем все сообщения можно будет легко найти в google – и через неделею, и через месяц, и через год. А, кроме того, одним нажатием клавиши их можно распространить в фейсбуке и других социальных медиа-каналах. На сайте livestonia.ee есть также материалы кроссмедийного проекта «LIVEstonia. Я живу здесь»: портретные очерки, написанные по материалам программы Vikerraadio, и цикл телепередач, показ которого прошел на каналах ERR. Героями этих передач стали живущие в Эстонии представители других культур. Все это дает целевой группе проекта возможность идентифицировать себя с представителями других национальностей, которые, прожив в Эстонии некоторое время, уже сумели прекрасно адаптироваться. К livestonia.ee уже присоединились 48 организаций:

  Pakistan Estonia Association, MTÜ Arengu sammud (BookShelf Estonia), Lasnaidea, Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Tallinna Sünagoog, Eesti Juudi kogukond, Eesti Islamikeskus, Kadrioru Kunstimuuseum, Riigimetsa majandamise keskus, Eesti Vabaõhumuuseum, Lasnamäe Huvikool, Brasiilia Samba kool, Red Global MX Estonia(Mehhiko), Eesti Azerbaidžaani kultuurikeskus Ajdan, Eesti Ukrainlaste Kongress, Gruusia maja, Tšuvaššia kogukond ja bänd "Taraj", Tantsuansambel Terek, Korea tantsuansambel Arirang, MTÜ Eriline maailm, MTÜ Lapsepõlve Akadeemia, MTÜ Lapsele oma kodu, Studio Joy, Kaitseliit,  MTÜ Eesti Instituut Teeme ära, Eesti Kunstinuku Maja, Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra, Gruusia Kultuuriühing Samshoblo, Teispere talu, Armeenia pühapäevakool Maštots (Tartu ja Tallinn), Tatari pühapäavakool Nur, Siseministeerium (settelinestonia.ee) MKM (workinestonia.com), Integratsiooni sihtasutus (integratsioon.ee), Indoneesia üliõpilaste assotsiatsioon Eestis, Vähemusrahvuste Liit Raduga, Ida-Virumaa Integratsioonikeskus, Garage48, Association of African Students in Estonia, Vene kultuurikeskus, Töötuba ratastel, MTÜ Südamete soojus.

   

   

 • Kommunikatsiooniplatvorm livestonia.ee annab organisatsioonidele võimaluse luua interaktiivne kataloog kõikide kontaktidega, organisatsiooni esindaja saab ise oma konto alt postitada, jagades informatsiooni toimunud või eelseisvate sündmuste vm olulise kohta. Iga konto postitust saab jälgida ka nii, et huvitatud kasutaja vajutab postituse juures olevat "follow" nuppu, mille tulemusena saab huvitatu edaspidi autori poolt postitatud uudised otse kasutaja postkasti. Postitused on erinevalt Facebooki "info ookeanile" google poolt kergesti leitavad ka nädala, kuu ja aasta pärast ning samal ajal saab neid ka edastada Facebooki või teistesse sotsiaalmeedia kanalistesse vaid ühe nupu vajadusega. livestonia.ee veebis on leitavad ka "LIVEstonia. Ma elan siin." ristmeedia programmi Vikerraadio saadete põhjal tehtud portreelood ja ERR telekanalitel eetris olnud telesaated, kus kangelasteks on Eestis elavad teiste kultuuride esindajad. Sedakaudu tekib käesoleva projekti sihtrümal samastumisvõimalus Eestis juba mõnda aega elanud ja hästi kohanenud muu rahvuse esindajatega. livestonia.ee’ga on tänaseks liitunud 48 organisatsiooni:

  Pakistan Estonia Association, MTÜ Arengu sammud (BookShelf Estonia), Lasnaidea, Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Tallinna Sünagoog, Eesti Juudi kogukond, Eesti Islamikeskus, Kadrioru Kunstimuuseum, Riigimetsa majandamise keskus, Eesti Vabaõhumuuseum, Lasnamäe Huvikool, Brasiilia Samba kool, Red Global MX Estonia(Mehhiko), Eesti Azerbaidžaani kultuurikeskus Ajdan, Eesti Ukrainlaste Kongress, Gruusia maja, Tšuvaššia kogukond ja bänd "Taraj", Tantsuansambel Terek, Korea tantsuansambel Arirang, MTÜ Eriline maailm, MTÜ Lapsepõlve Akadeemia, MTÜ Lapsele oma kodu, Studio Joy, Kaitseliit,  MTÜ Eesti Instituut Teeme ära, Eesti Kunstinuku Maja, Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra, Gruusia Kultuuriühing Samshoblo, Teispere talu, Armeenia pühapäevakool Maštots (Tartu ja Tallinn), Tatari pühapäavakool Nur, Siseministeerium (settelinestonia.ee) MKM (workinestonia.com), Integratsiooni sihtasutus (integratsioon.ee), Indoneesia üliõpilaste assotsiatsioon Eestis, Vähemusrahvuste Liit Raduga, Ida-Virumaa Integratsioonikeskus, Garage48, Association of African Students in Estonia, Vene kultuurikeskus, Töötuba ratastel, MTÜ Südamete soojus.

   

  PROJEKTI „RISTMEEDIA PROGRAMMI „LIVESTONIA. MA ELAN SIIN“ ARENDAMINE“ RAHASTAB EUROOPA LIIT VARJUPAIGA-, RÄNDE- JA INTEGRATSIOONIFONDI KAUDU JA EV SISEMINISTEERIUM

   
   

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ